Bygglov och Husprojekt

urBARNdesign

För att ansöka om en bygglov måste du skicka in några ritningar bland annat:

Planritning

.

.

.

.

.

Fasadritning

.

.

.

.

.

Sektion

.

.

.

.

.

Situationsplan

.

.

.

.

.

Jag gjorde det lättare för er, skannade koden eller använd länken för att gratis boka en Zoom Drawing-Fika för att börja med att designa de allmänna linjerna för vad du tänker på.

I generellt Bygglovsprocessen i kommunen tog åtminstone tio veckor, och kanske vi behöver också många veckor till för att utforma tillsammans och förbereda ritningar för att skicka in.